Om lærevansker i skolen

Lærevansker er et svært komplisert felt å forstå og håndtere, av flere grunner:

  1. Det er ingen selvfølge at eleven selv verken vil, eller er i stand til, å sette ord på hva det hele egentlig dreier seg om.
  2. For voksne er det lettere å fokusere på symptomer fremfor underliggende årsaker, noe som f.eks. kan føre til moralisering.
  3. Det er lett å overse kontekst, og at det som i én kontekst kan være en styrke (f.eks. gode evner), i en annen kontekst kan bli en svakhet. Med andre ord: Noen ganger er en "lærevanske" i virkeligheten en "systemvanske".
  4. Elever med det samme grunnproblemet kan reagere ulikt på problemet sitt:

- Opponere ("atferdsvansker")

- Gjøre seg usynlig (pleasing, under radaren)

- Trekke seg tilbake (f.eks. unngå å være på skolen)

  1. Lærevansker kan gå på tvers av ulike fag.
  2. Det er ingen selvfølge at de klassiske diagnosene gir en god nok forklaring på hva som er det faktiske problemet.
  3. Man kan ha flere vansker samtidig, uten at de behøver å ha noe med hverandre å gjøre.
  4. Det kan være vanskelig å skille mellom det som i utgangspunktet er en vanske og det som i neste omgang er en konsekvens av denne vansken.
  5. Vi voksne vet alt for lite om alt dette, med alt det som det medfører.


I perioden 1993-1995 jobbet jeg i prosjektet "Barn og unge med oppmerksomhetsvansker". Prosjektet var et samarbeid mellom Asker kommune (PPT) og Statens utdanningskontor for Oslo og Akershus (i dag Fylkesmannens kontor). I 1997 fikk jeg rettighetene til materialet som utviklet og jeg har siden den gang brukt mye tid på å formidle dette til PP-kontorer.

I ettertid har jeg fortsatt å engasjere meg også i forhold til andre lærevansker enn ADHD. Nedeunder finner du artikler om dette, artikler som rettet til foreldre, skole/barnehage og PPT

Lærevansker

Mer informasjon om ADHD kan du finne på hjemmesidene til ADHD Norge.

Copyright © 2021 Kjell Totland Psykologtjenester

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete