Religiøs konformitet

Her er noen eksempler på konformitetskultur som man kan finne i enkelte religiøse miljøer:

  1. Det er bare én åndelig sannhet som gjelder.
  2. Avvik fra de viktige konvensjonene blir ikke akseptert.
  3. Hvis man tviler på noe, blir denne tvilen fort borte når man ser at "alle de andre" er entusiastiske for dette.
  4. Det er profetskikkelser som gjør krav på å være ”særlig utvalgt av Gud”.
  5. Profetskikkelsene som forventer en unison entusiasme, tilbedelse og lojalitet til profeten og dennes visjon, så vel som prinsipper, prioriteringer og metoder.
  6. Medlemmene har fokus på hva som gir status i gruppen og det inntrykket man gir utad.
  7. Det er ikke-legitimt å diskutere gyldigheten av konvensjonene.
  8. Medlemmene er på konstant jakt etter anerkjennelse innad i gruppen.
  9. Medlemmene bruker mye tid på å ”klø hverandre på ryggen”.
  10. Det forventes stor intern åpenhet, mye omsorg, nestekjærlighet og gjensidig involvering, samtidig som gruppen også har en angiverkultur og en ustabilitet i alliansene som innebærer at man aldri vet hvem som er «venn» og hvem som er «fiende».

Her er et anonymisert eksempel fra et lukket muslimsk miljø: I Norge bor en pakistansk muslimsk familie. Familiens unge datter skal ut på en fest med noen venner og kler seg i samsvar med klassens normer, men på ingen måter utfordrende. Datterens mor sender stolt et bilde av sin pyntede datter til sin søster i Pakistan. Søsteren sender bildet videre til deres felles mor som har status som familiens overhode. Hun ringer i neste omgang sin datter i Norge og spør: "Hvorfor kler du din datter ut som en hore?" Det tar ikke da lang tid før datterens bekledning blir endret, og da i samsvar med gjeldende konvensjon i familien.

Copyright © 2015 Kjell Totland Psykologtjenester

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete