Oversikt over artikler spesielt beregnet på PPT

Artiklene deles med PPT eller tilsvarende faginstans. Dersom du ønsker å få tilsendt artikler kan du henvende deg her. Artiklene er gratis.

Artikler:

Anamnese - Med fokus på ADHD, 4 sider

Testoversikt - Kort oversikt over aktuelle tester, 3 sider

Prosessering og lærevansker, publisert i "Skolepsykologi", 9 sider

Tester - med tilhørende funksjonsområder, 17 sider

Funksjonsområder - med tilhørende tester, 9 sider

Testkommentarer - om funksjonsområder til de enkelte testene, 7 sider

KTM-test, en oppmerksomhets/hukommelsestest etter inspirasjon fra VADS-testen, 37 sider

Løve-blomst-soldat, en oppmerksomhetstest, 2 sider

Skoletiltak - 211 tiltak, relatert til aktuelle funksjonsområder, 57 sider

Funksjonsområder - tilknyttet 211 skoletiltak, 2 sider

En barneversjon av testen PASAT, 2 sider

Noen erfaringer om tilbakemeldinger til elever ved evnetesting, 5 sider

Copyright © 2015 Kjell Totland Psykologtjenester

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete