Konformitet

I de årene jeg har jobbet i PP-tjenesten har mobbing i skolen vært et tema som har engasjert meg mye. I den senere tiden har jeg også prøvd å se nærmere på dette i en større kulturell sammenheng. Her mener jeg at mobbing er en viktig side ved vår kultur, og at destruktivt konformitetspress kan være en viktig grunn til at mobbing finner sted. "Motoren" til det destruktive konformitetspresset mener jeg er menneskers lave selvbilde, og da ikke bare hos mobbeofferet, men også hos den som mobber.  Her er for øvrig en artikkel om noe av det som mobbere selv kan streve med.

Artikler om konformitet og mobbing:

Konformitet og sosiale konvensjoner

Copyright © 2020 Kjell Totland Psykologtjenester

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete