Sluggish Cognitive Tempo - SCT

 Leste om dette første gangen i «ADHD Report» februar 2002 (Millich, R. et al), der det ble konkludert med at det her var snakk om «a valid subtype». «ADHD Report» skrev også om dette i 2007 (Keith McBurnett)

Under et foredrag i Lillestrøm i 2006 anbefalte Russell Barkley at Sluggish Cognitive Tempo (SCT) burde komme inn som en egen ”fenotype” og diagnosegruppe når DSM IV skulle revideres. Han skilte da SCT som en gruppe med ”rene” oppmerksomhetsvansker fra barn som tidligere også hadde hatt betydelige vansker i forhold til hyperaktivitet/impulsivitet, men som ikke lenger hadde det i samme grad, dvs. at de hadde en subklinisk hyperaktivitet/impulsivitet.

Barkley hevdet videre at denne gruppen hadde andre kjennetegn enn at de "bare" er en ADHD uten hyperaktivitet, og da spesielt følgende:

 1. Common Presenting Symptoms (Vanlige problemer som er til stede)
  -  Daydreaming, Spacey, Stares, (Dagdrømmer, "fraværende", kikker ut i lufta)
  - Hypoacitve, Slow moving, Lethargic, Sluggish (Underaktiv, beveger seg sakte, treig, sløv),
  - Easily Confused, Mentally "Foggy". (Lett forvirret, "i tåkeheimen").
 2. Slow, Error Prone Information Processing (Problemer med å bearbeide informasjon) 
 3. Poor Focused or Selective Attention (Dårlig regulering av oppmerksomheten)
 4. Erratic Retrieval - Long-Term memory problem (Ustabilt langtidsminne)
 5. Socially Reticent or Withdrawn (Sosialt tilbaketrukket)
 6. Not impulsive (Ikke impulsiv)

Han hadde også som tilleggskommentar at de ikke var avledbare, og at de ikke hadde problemer med arbeidsminne. Han hevdet i den sammenhengen at gruppen ADHD med subklinisk hyperaktivitet/impulsivitet har oppmerksomhetsvansker som ”egentlig” er en kombinasjon av problemer med arbeidsminne og eksekutive vansker, mens barn med SCT har mentalt tempo som et grunnproblem, dvs at de var hypoaktive - det motsatte av hyperaktive. Videre hevdet han at barn med SCT ofte har nonverbale lærevansker og matematikkvansker, at relativt mange er engstelige eller depressive, og at noen i utgangspunktet kunne mistolkes som en Asperger.

 Se denne videoen der Barkley forteller om SCT

Se også denne fra Wikipedia om SCT

 Se også denne om dagdrømmere som ikke passer inn i ADHD-diagnosen.

 

Kjell Totland Psykologtjenester (c) 2021

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete