Problemer knyttet til bruk av alkohol, narkotika og tobakk blant ungdom

Denne artikkelen inneholder refleksjonsoppgaver beregnet på foreldre og andre oppdragere som opplever problemer knyttet til at ungdom bruker alkohol, narkotika og tobakk.

Generelle spørsmål man som foreldre eller oppdragere kan stille seg:

 • Hvor langt mener jeg at mitt barn kan "gå" i forhold til røyking og bruk av alkohol?
 • Representerer det noe problem at vi voksne har ulike oppfatninger om hvor disse grensene går?
 • I hvilken grad, og på hvilken måte, mener jeg at vi som foreldre må gripe inn hvis vi oppdager at vårt eget barn har passert de grenser vi har satt?

Er jeg enig eller uenig i følgende påstander?:

 1. Hvis vi ikke har greid å sette grenser på barna våre før puberteten, blir det meningsløst å gjøre det i puberteten".
 2. "Ungdommene ønsker egentlig at vi er strenge, både fordi de merker at de ikke greier å sette grensene selv, og fordi det er greit å ha "håpløse foreldre" å skylde på når man må si nei til noe "alle" skal være med på".
 3. "Det å bygge opp et tillitsforhold til barnet sitt før puberteten, er en forutsetning for å sette grenser i puberteten".
 4. "Vi bør vise varsomhet med å kontrollere barna våre for mye, f.eks. ved stadige utspørringer. De blir da bare mere opptatt av hvordan de skal skjule sine aktiviteter for oss".
 5. "Det å være et forbilde for de unge m.h.t. bruk av f.eks. røyk og alkohol kan lett overdrives. De må lære seg at det er forskjell på det å være barn/ungdom og det å være voksen".
 6. "Fordi konformitetspresset er så stort i den alderen, er det viktig at jeg ikke presser mitt barn til å bli oppfattet som "annerledes", f.eks. i forhold til hva som skal være tillatt". Helst bør jeg ligge litt "i forkant" når det gjelder å gi tillatelser, fordi det gir barnet mitt status i gruppen".
 7. "Det at jeg har herredømme over lommebok og bilnøkler gir meg muligheter til å kontrollere og begrense mitt barns aktiviteter".
 8. "Påstander fra sønnen/datteren om at "alle andre får lov til" er noe han/hun bare bruker for å tøye grensene.
 9. "Så lenge jeg har en tenåring i huset bør jeg unngå å oppbevare alkohol hjemme".
 10. "Jeg synes det er greit å inngå en slik avtale med min sønn/datter: "Hvis du kommer opp i problemer et sted, så ring meg, og jeg skal hente deg. Til gjengjeld skal jeg love å ikke mase, kjefte eller spørre deg ut"".
 11. "Hva slags seksualliv min sønn/datter har, synes jeg får være hans/hennes privatsak"
 12. "Jeg kan ikke akseptere at min sønn/datter drar av gårde med kamerater på en hyttetur m/overnatting når: a) jeg ikke vet hvor de skal, b) de skal ha med seg masse øl, c) gutter og jenter drar sammen, d) ingen voksne er med".
 13. "Jeg aksepterer aldri at min sønn/datter drar noen steder uten at jeg vet hvor han/hun skal, og hvem han/hun drar sammen med”. “Jeg stiller også som krav at han/hun ringer og gir beskjed hvis det er endringer i opplegget".
 14. "Jeg godtar ikke at min sønn/datter "reker" i sentrum, bl.a. fordi han/hun da lett kan bli dratt inn i et miljø der kriminalitet og misbruk av alkohol og  narkotika står sentralt".
 15. "Det er viktig at barn/ungdommer får gjort erfaring med "konsekvens-pedagogikk" (d.v.s. leve med konsekvenser av egne beslutninger) før de kommer i puberteten. Det kan bli for tøft hvis de først får møte det da".
 16. "Tenåringer er mindre avhengige av å få bekreftelser på at foreldrene er glade i dem, enn da de var små. Dette viser seg bl.a. ved at de i langt mindre grad "etterlyser" dette og i langt mindre grad gir bekreftelser på at vi betyr noe for dem" (“Stort sett er vi noen duster hele gjengen”).
 17. "Det er viktig at de voksne samarbeider når det gjelder grensesetting for barna vår, og at vi tar kontakt med hverandre hvis det er noe vi lurer på eller "har mistanke om".
 18. "Det er bedre at min sønn/datter har "åpent hus" i kjellerstua, med frie grenser og minimal kontroll, enn at han/hun skal "reke" fritt omkring uten noen kontroll i det hele tatt".
 19. "Som forelder kan jeg ikke godta at han/hun er lukket, lite meddelsom, snakker i vage vendinger, o.s.v.. Man må kunne forvente en rimelig grad av åpenhet og kommunikasjon".
 20. "Det er viktig at ungdom lærer seg å få et avslappet forhold til alkohol. Derfor må de hjemme lære å kunne bruke alkohol på en moderat måte".

Copyright © 2001 Kjell Totland Psykologtjenester

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete