Legitimering av og forsvar for mobbing

 1. Jeg har ikke konkret sett eller hørt noe.
 2. Det er bare rykter.
 3. Han/hun gjør det bare for å være morsom.
 4. Man må kunne tåle en spøk.
 5. Man har da ytringsfrihet.
 6. "Offeret" er heller ikke helt "god", her er det snakk om å gi og ta.
 7. "Offeret" fortjente å bli satt på plass.
 8. Andre enn meg har ansvar for å ordne opp i slike saker (på skolen f.eks. lærere, på arbeidsplassen f.eks. verneombudstjenesten).
 9. Hvis jeg reagerer, blir det jeg som får gjennomgå.
 10. Man skal ikke sladre.
 11. Ingen tør å opponere mot "mobberen".
 12. Det har ikke vært så mye av det i den senere tiden.
 13. Neglisjering er ikke mobbing. Man kan ikke forvente å få oppmerksomhet fra alle andre til enhver tid.
 14. Erting og litt småplaging er ikke det samme som mobbing.
 15. "Mobberen" har jo sagt "du kan da skjønne at vi er glad i deg".
 16. Det har vært tatt opp - mobberen har beklaget det hele - så saken er ute av bildet, og det som har skjedd nå dreier seg helt sikkert om en misforståelse.
 17. Dette har ikke jeg egentlig noe med.
 18. "Offeret" har ikke selv klaget, og sier selv at det er greit.
 19. "Offeret" overreagerer, tåler ingen ting, bruker "mobbingen" til å dekke over egne barnets problemer, ønsker selv å bli mobbet eller vil spille martyr.
 20. Det er i virkeligheten foreldrene til den som blir "mobbet" som står bak det hele. De koker suppe på noe som ligger langt tilbake i tiden. Dessuten forventer foreldrene at skolen skal stå på pinne for barnet og ikke utfordre og stille krav til barnet deres. Dessuten er de i konflikt med foreldrene til den som "mobber", og det er det denne saken egentlig dreier seg om.

Copyright © 2015 Kjell Totland Psykologtjenester

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete