Dette er eksempel på et spørreskjema som kan brukes av lærere for å avdekke i hvilken grad elever greier å være den de egentlig ønsker å være. Fokuset her er på identitet.

 

1. I klassen vår har jeg det bra.

Ja

Nei

Litt

Vet ikke


2. I klassen vår har jeg flere gode venner.

Ja

Nei

Litt

Vet ikke


3. I klassen synes jeg det er vanskelig å være meg selv eller å gjøre det jeg egentlig vil.

Ja

Nei

Litt

Vet ikke


4. I klassen vår kan det være farlig å ikke gjøre eller mene det som de andre vil jeg skal gjøre eller mene.

Ja

Nei

Litt

Vet ikke


5. Jeg er redd for at noen i klassen skal oppdage hvem jeg egentlig er, hva jeg egentlig vil og hvordan jeg egentlig har det.

Ja

Nei

Litt

Vet ikke


6. Hjemme har jeg det bra.

Ja

Nei

Litt

Vet ikke


7. Hjemme er jeg venner med alle.

Ja

Nei

Litt

Vet ikke


8. Hjemme synes jeg det er vanskelig å være meg selv eller å gjøre det jeg egentlig vil.

Ja

Nei

Litt

Vet ikke


9. Hjemme kan det være farlig å ikke gjøre eller mene det som alle de andre vil jeg skal gjøre eller mene.

Ja

Nei

Litt

Vet ikke


10. Jeg er redd for at noen hjemme skal oppdage hvem jeg egentlig er, hva jeg egentlig vil og hvordan jeg egentlig har det.

Ja

Nei

Litt

Vet ikke


11. På fritiden har jeg det bra.

Ja

Nei

Litt

Vet ikke


12. På fritiden er jeg venner med alle.

Ja

Nei

Litt

Vet ikke


13. På fritiden synes jeg det er vanskelig å være meg selv eller å gjøre det jeg egentlig vil.

Ja

Nei

Litt

Vet ikke


14. På fritiden kan det være farlig å ikke gjøre eller mene det som de andre vil jeg skal gjøre eller mene.

Ja

Nei

Litt

Vet ikke


15. Jeg er redd for at noen av de jeg treffer på fritiden skal oppdage hvem jeg egentlig er, hva jeg egentlig vil og hvordan jeg egentlig har det.

Ja

Nei

Litt

Vet ikke


16. Hvis det er noe annet du har lyst å fortelle om som gjelder hvordan du har det på skolen, hjemme eller på fritiden, så kan du skrive her.


17. Hvis du vil skrive om du er en gutt eller ei jente, kan du skrive det her:


18. Hvis du ønsker å skrive navnet ditt, kan du gjøre det her:


19. Hvis du har skrevet navnet ditt og du vil at noen på skolen skal ta kontakt med deg og snakke med deg om det du har skrevet her, kan du sette et kryss her.


20. Hvem på skolen ønsker du eventuelt å snakke med?
 

 

Copyright © 2019 Kjell Totland Psykologtjenester

 

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete