Liste over mine publikasjoner

(Artikler som er publisert på denne eller eksterne sider er lenket videre til disse).

 • 1982. Ungdom og seksualitet. Hurum Menighetsblad. (les artikkelen her)
 • 1995. Grensesetting. Fødsel i fokus.
 • 1996. Informasjon om et prosjekt ved Asker PPT: Barn og unge med oppmerksomhetsvansker. Skolepsykologi nr. 7/1996, s. 17-23. (les artikkelen her)
 • 1997. ADHD og skilsmisseproblemer. Stå På nr. 2/1997. (les artikkelen her)
 • 1997. Systematisk observasjonsmetodikk. Skolepsykologi nr. 6/1997. Medforfatter John Hellerud. (les redigert utgave her
 • 1998. Barn og unge med oppmerksomhetsvansker. Pædagogiske Psykologers Forening April/1998, s. 146-152.
 • 1998. Forskjellen på "sekter" og " ikke-sekter". Kirke og Kultur nr. 4/1998, s. 355-368. (ekstern lenke
 • 1998. Følelsesmessige vansker ved å ha et barn med ADHD. Stå På nr. 3/1998. (les artikkelen her
 • 2001. ADHD illustrert ved metaforer. Stå På nr. 1/2001, s. 15–18. (les redigert utgave her)
 • 2001. Noen veiledende prinsipper ved håndtering av barn med ADHD-vansker i skolen. Stå På nr. 1/2001. (les redigert utgave her)
 • 2001. Nevrobiologisk relaterte lærevansker. Stå På. (les artikkelen her)
 • 2001. Firkanten - Illustrasjon på ADHD. Stå På. (les rediguert utgave her)
 • 2001. Spill og leker. Stå På.
 • 2002. Hjemmetiltak for barn med ADHD-vansker. Stå På nr. 1/2002. (les artikkelen her)
 • 2002. Skoletiltak for barn med ADHD uten hyperaktivitet og impulsivitet. Stå På nr. 2/2002. (les artikkelen her)
 • 2002. Skoletiltak for barn med ADHD-vansker. Skolepsykologi nr. 7/2002, s. 31-38. (les artikkelen her)
 • 2003. Prosesseringsvansker, hva er det? Skolepsykologi nr 3/2003, s. 25 - 37. (les redigert utgave her)
 • 2004. Testutredning av barn og unge med ADHD. Skolepsykologi nr. 7/2004, s. 13-22
 • 2006. Erfaringer fra praksisfeltet, i Konferanserapport - Fosterbarn i skolen. Norsk Fosterhjemsforening. s. 67-83. (les artikkelen her)
 • 2008. Kvalitetssikring av skoleprogrammer. Utdanning 15.02.2008, s. 42-43. (les artikkelen her
 • 2013. Hva kjennetegner religiøse bevegelser med destruktive trekk? i, Gud, skjebner og maker. En antologi om nyreligiøsitet. Arne Tord Svinall (red.). Institutt for sjelesorg. s. 96-110. (les artikkelen her)
 • 2014. Helseforsikring og PPT. Psykologi i kommunen nr. 1/2014, s. 21-22. (les artikkelen her
 • 2014. Konformitetspress hos ungdom. Psykologi i kommunen nr. 3/2014, s. 35-45. (les artikkelen her)
 • 2015. Lar mobbeproblemet seg løse?. Psykologi i kommunen nr. 2/2015, s. 57-59. (les artikkelen her)
 • 2015. Brannslukking. Psykologi i kommunen nr. 3/2015, s. 37-38. (les artikkelen her)
 • 2015. En knusende dom?. Psykologi i kommunen nr. 3/2015, s. 54. (les artikkelen her)
 • 2015. Delaktighet i egen utredning. Psykologi i kommunen nr. 3/2015, s. 55-57. (les artikkelen her)
 • 2015. In the hot seat. Psykologi i kommunen nr. 5/2015, s. 29-31. (les artikkelen her)

Copyright © 2015 Kjell Totland Psykologtjenester

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete