3. des, 2020

Om å hjelpe de "umotiverte" og "utilgjengelige"


Jeg har selv, som PP-rådgiver møtt, og hjulpet, mange ungdommer som i utgangspunktet har blitt stemplet som «umotiverte» eller «utilgjengelige», og vet også om andre som har greid det samme. Noen ganger går det ikke, uansett hva man prøver på, men jeg tror likevel mye kan gjøres, og prøves, for de som beskrives som «umotiverte»:

1. Det viktigste er å «smi mens jernet er varmt», med andre ord stille opp så fort som overhodet mulig når vedkommende faktisk ER tilgjengelig og selv ber om hjelp. Og hvis det da er slik at egen travelhet, gjeldende rutiner eller tidkrevende formaliteter kan føre til at man stiller opp for sent, bør en se på hvilke muligheter som her finnes for å kunne stille opp så fort som mulig.

2. Ha fokus på at deres mangel på motivasjon ikke behøver å være deres ansvar, men snarere kan være andre eller «systemet» sitt ansvar, både hva angår årsaker til manglende motivasjon eller muligheter for å komme videre.

3. I første omgang tenke på kontaktetablering.

4. Møte den andre der den andre er, både fysisk og mentalt.

5. Tenke som en selger: Hvordan kan jeg få «solgt» / gjøre relevant det jeg ønsker å tilby / bidra med?

6. Hele tiden tenke: Hvordan kan jeg, her og nå, møte den andre med respekt.

7. Tenke som en som har en fugl man vil skal lande på hånden: Fuglen bestemmer hele tiden når den skal sette seg på hånden, når den skal forlate hånden og når den skal komme tilbake.

8. Tenke som en som fisker: Ikke trekk i snøret når det napper, da kan snøret ryke, da heller dra fisken pent og rolig inn.

9. Lette på flere steiner enn de man i første omgang har fått øyne på, i håp om å finne noe mer, og kanskje viktigere og mer grunnleggende, som noen ganger kan dreie seg om noe som vedkommende selv føler, men aldri har fått satt ord på.

10. Man kan ikke dytte en elv, og man må bruke den tiden som trengs.

11. Lære av Carl Rogers: Den andre er ikke interessert i råd fra meg før vedkommende opplever at jeg som en ekte person både med tanker og følelser forstår ham/henne.

12. Noen ganger spille på lag med andre som allerede har en brukbar / god kontakt med vedkommende.

I forlengelse av dette blogginnlegget har jeg hatt et foredrag om det samme temaet. Du finner foredraget her:  http://www.kjelltotland.com/450973977

Kommentarer

Marion E

03.12.2020 16:39

😊!

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete