17. apr, 2020

Lære gangetabellen

Hvordan hjelper man barn som strever med å lære seg gangetabellen? Her finnes det ingen enkle svar. Barn har ulike forutsetninger og ønsker. Og de lever under ulike rammebetingelser. Men jeg ett forslag - basert på erfaringer fra PPT, som jeg tror kan hjelpe noen. Det er i alle fall noe som er lett å prøve ut. Og går det ikke, så går det ikke. Her er mitt forslag:

Heng gangetabellen opp opp på doveggen!

Her er noen grunner til at det kan virke:

1. Barnet styrer selv prosessen.
2. Lett å holde på med hvis man ikke er opptatt av noe annet.
3. Bruk av visuelt minne (som eleven da bør ha rimelige gode ferdigheter på)
4. Repetisjon oppleves ikke negativt.
5. Barnet velger selv fokus og vanskelighetsgrad.
6. Barnet oppdager på egen hånd mønstre der det er mønstre.
7. Konsolidering og automatisering gjennom dveling og repetisjon.
8. Barnet velger selv tidsbruk og tempo.
9. Intet mas, uforståelige forklaringer eller påpeking av feil fra voksne.
10. Avlaster andre familiemedlemmer.
11. Det gir ekstra glede å greie å forstå og huske helt på egen hånd.

Men vil du prøve det ut, møt barnet med respekt hvis det er, eller blir, umotivert og uinteressert i en slikt tiltak.

Og så er det selvsagt et ekstra pluss at man ikke kan utelukke at også andre i familien kan ha nytte av å kikke på en slik gangetabell!

Det er heller ikke noe i veien for at oppslaget av en gangetabell blir rettet til "de som måtte ha behvor for det", og gjerne selv gå foran og si at "i hvert har JEG behov for å kikke på den". Det gjør det kanskje lettere for elever som selv synes det er skamfullt å ikke mestre gangetabellen, men som en konsekvens av det vegrer seg mot å mestre den.

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete