23. okt, 2019

Tolærersystemet

En gjenganger i mange diskusjoner er hvordan skolen kvalitetsmessig kan bli bedre, uten at man behøver å tilføre skolene friske midler, eller – for å bruke et uttrykk fra en annen sammenheng - gjøre den mere effektiv. Jeg mener selvsagt at det å øke ressurstilgangen til Den Norske Skolen er høyst påkrevet, men det utelukker ikke at man kan også se på eventuelle «effektiviseringstiltak».   

Hva skal så kriteriet da være på at et tiltak er effektivt? Her er mange muligheter: Bedre psykisk helse hos elever, bedre skolemiljø, mindre stress hos / mer fornøyde lærere, bedre skoleresultater, mindre med «atferdsvansker», færre elever som dropper ut i grunnskolen og/eller den videregående skolen, eller mindre behov for spesialundervisning.

Selv har jeg forslått Ivolveringspedagogikk kan være et aktuelt tiltak for å redusere antall elever som dropper ut av skolen (Se min blogg 18.10.2019).

Her vil jeg foreslå at man i Den Norske Skolen prioriterer å innføre tolærersystem der dette er realistisk og gjennomførbart, for å redusere behovet for spesialundervisning og for å redusere elever som dropper ut av skolen. Bakgrunnen for dette er at enkelte skoler faktisk har prøvd ut dette, og da med et positivt resultat.

Et eksempel på dette er Hovedgården skole i Asker, som registrerte et mindre frafall i den videregående skolen for «deres» elever og (slik det en gang  er blitt meg fortalt) et mindre behov for spesialundervisning.  (se artikkel her),

Et annet eksempel på dette er Halsen skole i Stjørdal, der innføring av tolærersystemet har ført til en vesentlig reduksjon i behovet for spesialundervisning (Se artikkel her)

Se også en evalueringsrapport fra Øyer kommune om utprøving av tolærersystemet (Se artikkel her)

 

I "Utdanning" nr. 13 - 15.11.19 s. 31 finnes også en artikkel om Svolvær skole, som høsten-2019 skal prøve ut tolærersystemet.

 

 

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete