24. jan, 2019

Digitale verktøy i skolen

Leser i dagens utgave av "Klassekampen" (s. 24-25) en interessant artikkel skrevet av en lærer i Bærumsskolen. Temaet er kommunens satsning på bruk av digitale verktøy for elever mellom 12 og 15 år. Forfatteren, Peter Alexander Stivang, er ikke prinsippmotstander av bruk av iPad i skolen, men deler egne erfaringer med bekymringsfulle, utilsiktede og negative konsekvenser ved bruken av iPad. Utgangspunktet er at iPadene, med noen modifikasjoner, er helt åpne for netttilgang og for alle nedlastbare apper. Her sier han videre følgende:

- Kan jeg be foreldrene sette på foreldrekontroll? Ja. Gjør foreldrene dette? Mindretallet, ja. Kjenner jeg til appen "Classroom" som gjør meg i stand til å overvåke elevenes aktiviteter på deres iPader? Ja. Har jeg blitt kurset i bruk av denne? Nei. Er jeg en vandrer i klasserommet? Ja. Er jeg rask nok til at elevene ikke kan svitsje bort fra siden de nettopp var på? Nei. Kan jeg sjekke elevens aktiviteter på iPaden hvis jeg mistenker at noe ikke stemmer? Ja, det kan jeg. Hva fører det i så fall til? En form for konfrontasjon, diskusjon, anmerkning, mail til foreldre og så videre. Er dette egnet for det gode møtet mellom lærer og elev? Ikke nødvendigvis.

Dette er et tema jeg vanligvis ikke ville ment noe som helst om. Som en databruker med middels kunnskaper, er digitale verktøy i skolen ikke noe som jeg har grunnlag for mene noe særlig om. Men jeg gjør et unntak her. For det forfatteren forteller i sin artikkel er ikke bare at det foreligger mange smutthull og muligheter for misbruk, og at dette potensielle misbruket gir læreren en ekstra oppgave og utfordring. Det jeg som psykolog bekymrer meg over er det han sier om digitale verktøy som potensielle distraksjonsverktøy, der det er hans erfaring at det er de elevene som allerede strever med spillavhengighet og konsentrasjonsvansker som her blir taperne.

Og det samme gjelder for følgende påstand:

- Min påstand er at det er flere av de faglig svakere elevene som nå blir skjøvet ytterligere ut av sitt læringsspor, enn det er elever i denne gruppen som blir motivert til å jobbe mer.

Avslutningsvis anbefaler Stivang at

  • undervisningen må observeres og evalueres i mye større grad enn før,
  • iPadene må stenges for annet enn læringsfremmende apper,
  • skolenes nettilgang må begrenses (som noen allerede har gjort),
  • lærerne må få bedre opplæring i å håndtere dette verktøyet, og
  • at den digitale pedagogikken må videreutvikles hos alle involverte lærere.

Dette synes jeg er gode konklusjoner på dette temaet.

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete