19. mai, 2018

Om repetisjon og læring

Repetisjon kan sammenlignes med en som øver på et instrument - en prosedyre gjentas flere ganger og har til hensikt å automatisere en ferdighet, delvis for å øke kvaliteten, tempoet og "flyten", delvis fordi automatisering frigjør mental kapasitet mht hva man fokuserer på - fra frontal til pre-frontal regulering. Når det tekniske er på plass blir det mer kapasitet til å "musisere". Et annet bilde er å øve på å sykle. Ved repetisjon øker mulighetene for å for eksempel kunne konsentrere seg om trafikkbildet.
En annen fordel med repetisjon er at det for enkelte også gir en spontan forståelse for sammenhenger.
Men å tro at repetisjon i seg selv er noe grunnlag for forståelse for et fag blir feil. Det er ikke noe mer enn et supplement.
Thorndike trodde for 100 år siden at nøkken til å lære seg matematikk var øving i form av repetisjon. Det gjaldt kanskje for han, og for enkelte andre, men etter min mening ikke for de fleste. Dessverre henger mye av denne tenkningen igjen hos en del i den norske skolen. 
 
Når det gjelde leseferdigheter og leseforståelse viser forskning og erfaring at repetert lesing kan være et nyttig verktøy, f.eks. for fremmedspråklige barn, barn med spesifikke lesevansker og barn som har en tendens til å lese "fort og galt". Repetert lesing kan du lese mer om her.

Så repetisjon kan i enkelte deler av en læringsprosess være et viktig supplement. Men faktisk læring baserer seg først og fremst på mentale prosesser der eleven selv er interessert i og nysgjerrig på faget og ønsker å tilegne seg ny kunnskap og fremme forståelse for sammenhenger. Da passer det godt med den kjente illustrasjonen: Man kan lede en hest til vannet. Men man kan ikke lære den å drikke.

 Jeg spiller selv trekkspill. Da vet jeg av erfaring at det er lite lurt å skru opp tempoet før det tekniske er godt nok automatisert. Da blir det "grovspilling", og DET låter ikke vakkert. Det minner meg om Kjell Aukrust som fortalte om musikkorpset som "grovspilte marsjer uten kryss og B".
Og når jeg skal øve på et trekkspill vet jeg også at det er viktig å ta pauser ved behov og å ikke "gape over for mye". Og det å øve på trekkspill ut fra ren plikt, vet jeg er drepende.

 Men selv om jeg repeterer så mye jeg kan, så er ikke det noen garanti til å bli en god musiker, det kan også jeg (og andre) bekrefte. DET dreier seg om mange ting, også om gode følelser (http://instrumentmastery.com/how-fear-of-failure-prevents-you-from-learning-an-instrument/). Og det samme gjelder nok også for matematikken.

 

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete