19. mai, 2018

Interesse for læring


Lærere kan ikke skape indre motivasjon, knyttet til verdier og mening, hos den enkelte elev. Indre motivasjon er noe den enkelte elev allerede har med seg. Den kan ikke skapes av andre. 
Men likevel er det mye den enkelte lærer kan gjøre for å legge ril rette for å skape interesse og engasjement for læring hos elever. Her er noen eksrmpler:


1. Når det gjelder spesielt matematikk mener jeg Arne Næss har et viktig poeng når han blant annet hevder at: "Det vi trenger, er en slags følelsens pedagogikk. Denne pedagogikken må dreie seg om å dyrke og utdype de få, men viktige emnene barn og ungdommer er interessert i". Se mer om dette her.

Se også her.

2. Den gang vi hadde L-97 ble det gitt rom for mye prosjektarbeid. Jeg har sett mange eksempler på hvordan slikt prosjektarbeid skaper begeistring og interesse for læring hos elever. Dette MÅ inn i skolen igjen. Mye prosjektarbeid går også på tvers av fag. Samarbeid mellom faglærere blir derfor også viktig.

3. Myndighetene har et relativt stramt program for alt som skal «gjennomgås» med elevene, noe som gir lite tid til å kunne bli kjent med den enkelte elev, hva den enkelte elever faktisk lurer på og den en enkelte elevs læreforutsetninger og faktiske kunnskaps/ferdighets-nivå. Noen ganger må man faktisk nedprioritere alt som skal gjennomgås til fordel for det andre. Derfor er jeg, i motsetning til Thomas Nordahl, tilhenger av pedagogisk frihet. For: Elever er mer forskjellige enn de er like. Faktisk er ikke to elever like!
Se mer om hva Thomas Nordahl mener her

Se også denne kommentaren til Inge Eidsvåg om Alf Prøysen: 

Se også denne om hvor mye ansvar lærerne egentlig skal ha: 

4. Mange elever har over tid opparbeidet seg negative emosjoner til både læring og til alt det som ellers skjer på skolen. Og mange elever har også for dårlige relasjoner til de voksne på skolen. Anbefaler her denne boka (som jeg selv har anmeldt i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2018 s. 60-62): 
Se også denne om involveringspedagogikk: 

5. En grunnholdning bør være at man tenker at alle elever i utgangspunktet faktisk har noe som de er interessert i og brenner for. Å få tak i hva som faktisk interesserer dem, kan derfor være viktig for å ha et sted å begynne. Det samme gjelder for MENING. Det som ikke gir eleven mening er i seg selv en bremsekloss for læring. Det snakkes lite om MENING for den enkelte elev i de pedagogiske programmene som for tiden florerer i den norske skolen (Ingen nevnt, ingen glemt).
Se denne
Se også denne

6. Når en lærer selv viser interesse og entusiasme har dette lett for å smitte over på elevene.  Lærere som selv har mye på hjertet og mye å fortelle om er gull verd.

7. For å kunne fremme undring og nysgjerrighet må elever stimuleres til det å kunne stille gode spørsmål, selv om man ikke uten videre har noe svar. Derfor må det å kunne tenke filosofisk mer inn i skolens hverdag. I dagens skole blir det for mye fokus på fasiter og riktige svar. Og «dessverre” kan man raskt finne svar på Wikipedia hvis man lurer på noe.
Se f.eks. denne

Og denne om refleksjonsoppgaver:  

8. Og til slutt: Det er viktig at skolens ledelse er positivt innstilt til det man selv ønsker å gjøre av endringer.

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete