3. jan, 2018

PPT og psykologstatus

En lege jeg kjenner som i mange år har jobbet med "bokstavbarn" fortalte meg en gang at det aldri har vært noen status for leger å jobbe med denne gruppen. En annen lege jeg kjenner godt, som selv er indremedisiner, og som har god kjennskap til sin fagforening, sier at det å jobbe som indremedisiner i Norge gir høy status for leger.

 
Har det å jobbe i PPT historisk sett vært mindre statuspreget enn det å jobbe klinisk for psykologer i Norge?  I alle fall var det min opplevelse mens jeg studerte psykologi på begynnelsen av 70-tallet, og den gang valgte å satse på rådgivningspsykologi. At det var liten interesse blant mine medstudenter for det å jobbe i PPT, kan kanskje også leses ut min gamle kurskatalog fra V-1975. Den gangen bare var det bare ett seminar på 2. avdeling ved Psykologisk Institutt som spesifikt var rettet mot PPT, nemlig «Seminar om psykologens rolle og funksjon i skolen», mens det var fem seminarer der «klinisk» eller «psykoterapi» var en del av en del av overskriften.  

Og da jeg ved noen anledninger senere deltok på debattmøter med andre psykologer i Norge, følte jeg meg som psykolog i PPT som en ensom svale, mens «alle de andre» var opptatt av psykologer som klinikere.


Er det slik at det er og alltid har vært et slikt klasseskille for psykologer i Norge? Psykolog Alexandra Marcović hevder i alle fall i TNPF (2017) i sin artikkel om «Psykologiens hemmelige tjeneste» (s. 1191) at: «Samtidig får man det inntrykk av at det er en lite prioritert og anerkjent psykologjobb, og at psykologer som søker seg til PPT, raskt søker seg vekk når de får jobb i helsevesenet», og at: «Noe av det som overrasket oss, var at PPT-feltet av mange ble sett på som en «startjobb», en rolle som er perifer i forhold til hva psykologer «skal» jobbe med, og en jobb som i liten grad får oppmerksomhet fra studiet».

Hvis alt dette stemmer, er da dette noe som NPF kan gjøre noe med? Fram til i dag har NPF sentralt aldri gått inn for å få til en sentral avtalefestet spesialistlønn for psykologspesialister som jobber i PPT.  Det har de fortsatt mulighet til å få gjort noe med. Og om TNPF hadde laget et eget temahefte om psykologens rolle i PPT, så hadde det i alle fall vært et sted å begynne.

Se også artikkel her


Tillegg 2021:

At PPT også kan bli glemt når det dreier seg om barn som "faller mellom flere stoler", framkommer av denne artikkelen.

Kommentarer

Jan

03.01.2018 15:42

Er helt enig: foreningen har aldri tatt oss «skolepsykologer» på alvor. Spør meg selv hvert år om hvorfor jeg betaler kontingent. Det ville være en god ide om du kunne starte med artikkel.,.

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete