27. mai, 2017

Mindfullness og Positiv Psykologi

Mindfullness har mye bra ved seg. Mange av oss trenger f.eks. noen ganger å "stoppe opp" og tenke igjennom hva vi egentlig holder på med.

Men Mindfullness er på samme måte som f.eks. Positiv Tenkning ikke et allmenngyldig prinsipp (som f.eks. Respekt er), men en metode/teknikk som under ulike betingelser kan ha både positive og negative sider ved seg. Å reflektere rundt dette ser jeg på som positivt. Se f.eks. denne kommentaren:

Etter at Positiv Psykologi ble lansert i Norge for ca. 10 år siden, og - slik jeg opplevde det - på en relativt ukritisk måte, har det siden kommet en del velfunderte kritiske kommentarer om denne metoden. En slik prosess er høyst nødvendig, for å kunne få fram det beste ved metoden, samtidig som man unngår å «kaste babyen ut med badevannet».

 Men slikt kan skje når den/de som lanserer metoden i sin iver og glede innledningsvis ikke tar seg nødvendig tid til å nettopp reflektere omkring dette; Hva er metodens sterke og svake sider, og under hvilke betingelser den fungerer den bra og dårlig.

 Den norske skolen har opp gjennom årene her vært utsatt for «litt av hvert». Se mer om dette her

Og her er noen kritiske kommentarer fra meg om Positiv psykologi

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete