6. apr, 2017

Signaler man sender

Jeg ser i den offentlige debatt at mange reagerer på ansettelsen av Leyla Hasic i Islamsk Råd. I "Klassekampen" 5. 4 sier f.eks. Ervin Kohn i Det mosaiske trossamfunn at hun «signaliserer en illeberal holdning».

Hm! Sender signaler? Dette uttrykket har jeg da faktisk hørt før! Jeg har hørt det i den politiske debatten om hva slags signaler justisminister Anders Amundsen sender ved å sette opp et sikkerhetsgjerde mellom Norge og Russland. Jeg har hørt det om hva slags signaler Donald Trump sender ved å innføre innstramninger i hvem som får reise til USA. Jeg har hørt det om eksperter som sier at Vladimir Putin sender ut motstridende signaler i forbindelse med Krim-konflikten. Og jeg har hørt om norske jenter som har seg selv å takke for at de blir voldtatt gjennom de signaler de sender ved å kle seg «utfordrende».

Den gang jeg studerte psykologi lærte jeg noen grunnleggende prinsipper om verbal og nonverbal kommunikasjon som jeg tror fortsatt gjelder: Enhver kommunikasjon har følgende grunnelementer: En avsender med en intensjon som koder denne til et signal, og en mottaker av signalene som avkoder og oppfatter det. Hvis det som mottakeren avkoder er det samme som det avsenderen koder, snakker vi om en god kommunikasjon, i motsatt fall om en dårlig kommunikasjon.

I denne modellen er det ikke plass for å «sende signaler». Det er bare snakk om intensjon, koding, mottagelse, avkoding og oppfattelse. Så hva skal man da mene om dette begrepet «sender signaler»?

Min mening om dette er følgende: Uttrykket «sender signaler» dreier seg i hovedsak om hvordan mottaker ønsker, forventer eller tar for gitt at et avsendt signal skal tolkes. Ja, signaler kan være tilsynelatende motstridende, og man kan ikke utelukke at en person i virkeligheten mener noe annet enn det som personen hevder. I så fall blir det mottakers oppgave å kunne påvise en eventuell tilstedeværelse av slik selvmotsigende eller skjult kommunikasjon, og da følge prinsippet om å ta andres utsagn i beste mening, inntil det motsatte blir bevist.

Dette minner meg om en scene fra filmen «Life of Brian», der Brian fortvilet prøver å fortelle folket at han IKKE er utsendt av Gud. Som svar får han da at han gjennom en slik ydmyk holdning faktisk formidler at han ER utsendt av Gud – fordi det er den forståelsen folket faktisk har behov for å ha.

Tilbake til Leyla Hasic: Her tillegges hun intensjoner om å signalisere illiberale holdninger, på tross av at hun i «Debatten» på NRK høsten 2016 sa at «Jeg mener at nikab gjør meg fri fra veldig mye, motepress, skjønnhetspress og kroppspress, noe som er et økende problem i verden rundt, ikke bare i Norge», og at forsøk på å påvise en eventuell tilstedeværelse av selvmotsigende eller skjult kommunikasjon ved bruk av nikab, slik jeg har forstått det, har falt på sin egen urimelighet.

Så derfor mener jeg at denne saken i virkeligheten dreier seg om noe helt annet, nemlig at det er andre som, av en eller annen grunn, tillegger Leyla Hasic visse intensjoner, uten å ha noe godt grunnlag for å gjøre dette.

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete