11. feb, 2017

Svend Brinkmann

Jeg synes alltid det er spennende når psykologer bruker sine erfaringer og sin kunnskap til å komme med kritiske kommentarer til kulturelle strømninger i samfunnet.

I Danmark har en professor i psykologi, Svend Brinkmann, skrevet flere bøker med kritiske kommentarer blant annet til det danske samfunns fokus på «selvhjelpslitteratur», individualisering, prestasjonsfiksering og konkurranse.

Les f.eks. denne artikkelen.

Situasjonen er nok ikke så annerledes her i Norge.

I et en omtale av en av bøkene til Brinkmann - "Ståsteder: 10 gamle ideer til en ny verden" -  i Klassekampen i dag, s. 54-55 under tittelen «Retten til å være doven», siteres han blant annet på følgende:

- Vi skal ikke ha dårlig samvittighet om vi er litt dovne en dag. Det å sove middag er nærmest en revolusjonær handling i konkurransesamfunnet. Vel og merke hvis du gjør det fordi det er behagelig, ikke fordi du skal lade batteriene hurtig og effektivt for å kunne yte enda bedre.

Powernap i et nytt perspektiv!

Og videre sier Dag Eivind Undheim Larsen, som omtaler boka, følgende:

- For å stable på bena et alternativ til samfunnsutviklingen han kritiserer, henter Brinkmann fram igjen filosofiske forestillinger om «det gode» og «det sanne»…..I boka viser han hvordan den tyske filosofen Immanuel Kants tanker rundt verdighet kan brukes til å se å mennesker som noe annet enn forbrukere av varer og offentlige tjenester. Og vi får et innblikk i hvordan tankene til Søren Kierkegaard kan brukes til å gjendrive forestillingen om at vårt eget selv skal brukes som redskap til å forbedre våre prestasjoner.

Til slutt siteres Brinkmann på følgende:

- Vi må ha noe som kan bekrefte vår eksistens i verden, noe vi kan stå fast ved og ta ansvar for……Jeg leter etter noe som er allmennmenneskelig på tvers av historiske perioder…..Hvis vi våger å snakke om en menneskelig natur, har vi også et ståsted å være kritisk fra når fellesmenneskelige forhold blir tråkket på.

Dette som Brinkmann her snakker om er etter min mening humanisme på sitt aller beste!

Se også denne artikkelen om dette med mening.

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete