29. nov, 2016

Identitetskonstruksjoner og definesjonsmakt

En måte å styrke egen identitet og troverdigheten ved egen "tro" vs "andre troende" er ved å benytte seg av definesjonsmakt i måten man omtaler seg selv og andre på. Her er noen  eksempler på dette, som man noen ganger kan finne hos troende og ateister:

Troende om seg selv

 1. Har en trygg tro.
 2. Har en klar, radikal og kompromissløs overbevisning.
 3. Tviler ikke.
 4. Har en trygg forvissing, vet hva man tror på.
 5. Har fått tilgang til sannheter via spesielle velsignelser og åpenbaringer. 
 6. Bekreftes av alle som søker Gud med et oppriktig hjerte.
 7. Har tatt konsekvensen av det som er åpenbart for alle, og som alle "innerst inne" vet.
 8. Har faktisk fått kontakt med Gud, og har blitt et nytt og bedre menneske etter det møtet.

Ateister om seg selv

 1. Driver ikke med esoterisk/hemmelig kunnskap som ikke beviser noe som helst, eller er forutinntatte, men forholder oss med et åpent sinn til alt som kan dokumenteres og alle saklige argumenter.
 2. Har ingen tro på verken det ene eller andre, men tilegner oss kunnskap i samsvar med grunnleggende vitenskapelige prinsipper for bevis og dokumentasjon.
 3. Respekterer troende som har tenkt grundig igjennom sitt standpunkt, og som kan gi en god begrunnelse for det.
 4. Unngår alt som smaker av overtro, forutinntatthet, antagelser og det å tro på noe bare fordi andre tror på det.
 5. Et samfunn kan bygges opp på fornuft, rasjonalitet og humanistiske prinsipper og trenger egentlig ikke noen religion.
 6. Unngår religioner fordi dette bare dreier seg om virkelighetsflukt, ansvarsfraskrivelse, fantasier og fremtidsdrømmer uten rot i virkeligheten.
 7. Forholder oss til virkeligheten og hverdagen og ikke til noe "hinsides".
 8. Unngår å involvere oss  i bevegelser der ideologiske overbygninger er viktigere en respekt for det enkelte menneske.

Troende om ateister

 1. Åndelige forblindete
 2. Tør ikke bruke annet enn den såkalte fornuften
 3. Tør ikke å åpne seg for det som bare kan erfares med andre sanser
 4. Vil heller følge sine lyster og dyrke sitt intellekt enn å underordne seg Gud
 5. Vet utmerket godt at Gud finnes, men later som Han ikke finnes
 6. Setter premisser for hvordan man tilegner seg virkelighetsforståelse - målbar empiri - noe som gjør at de selvfølgelig aldri vil finne Gud
 7. Påstår at de vil tro når de har "fått bevist" men uten at dette stemmer"
 8. Er egentlig motstandere av Gud
 9. Har som mål å utrydde kristne
 10. Klamrer seg fast til sin ikke-tro
 11. Påstår at de ikke tror verken på det ene eller andre
 12. Fremstår som arrogante besserwissere

 

Ateister om troende

 1. Er dypt religiøse
 2. Har en blind tro
 3. Tviholder på religiøse dogmer
 4. Tolker hele bibelen bokstavelig
 5. Er kristenfanatikere
 6. Kristenfundamentalister
 7. Er hjernevaskete
 8. Har sluttet å tenke selv
 9. Er i en ruslignende tilstand
 10. Bare opptatt av det hinsidige og å sikre seg selv en plass i "himmelen"
 11. Overkjører andre mennesker med sin tro
 12. Hopper elegant over det som står i Det Gamle Testamentet.
 13. Prøver fortvilet (eller "krampaktig") å få sin tro til å passe inn i den observerte virkeligheten.
 14. Bygger på åpenbare løgner

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete