25. nov, 2016

Clinton eller Trump?

OK. Donald Trump har i taler oppført seg som en ubehøvlet drittsekk. Men samtidig vil han føre en politikk som innebærer at amerikanerne militært skal trekke seg ut av områder med konflikter som amerikanerne egentlig ikke har noe med å blande seg opp i - slik jeg forstår ham.


Som en kontrast: Barak Obama fremstår som en omtenksom og respektfull politiker og med pris for å være en fredens mann. Samtidig har ingen amerikansk president før ham vært mer involvert i flere kriger i andre land enn det Obama har vært.


Hvis Clinton hadde fortsatt slik Obama startet, hvem av Clinton og Trump ville da være best for menneskene på den planeten vi alle lever på, mon tro?

Selv har jeg ikke noe svar på dette. Men som ny president hadde JEG klart foretrukket Bernie Sanders.

Til de som måtte mene at en slik referanse er «useriøs», enten fordi forfatteren av mange regnes som kontroversiell eller fordi den henviser til Global Research, som det nok er riktig å si har en konspiratorisk profil, har jeg følgende å si:

Jeg har lært meg i livet at man bør lytte til alle mennesker, inkludert rikssynsere som Pål Steigan, Hanne Nabintu Herland, Per Fugelli, Nina Karin Monsen, Jens Stoltenberg eller Siv Jensen. For uansett om jeg ser på dem som useriøse meningsmotstandere, eller ikke, så kan jeg ikke utelukke at de faktisk kan tilføre meg ny kunnskap. Og det som jeg da særlig er interessert i er ikke nødvendigvis hva DE måtte mene, men hvordan de faktisk begrunner det, og sist men ikke minst det de henviser til som fakta, anerkjente undersøkelser og sitater fra andre som det er en god grunn til å tro har et godt grunnlag for å uttale seg. Jeg tror nok jeg og Herland er på to forskjellige planeter. Men jeg må likevel forholde meg til det hun henviser til, uavhengig av hennes konklusjoner. Og det som er i fokus her er fakta knyttet til Obamas militære engasjement. Hennes syn på Obamas «antikristelighet», derimot, er jeg ikke enig i. Så her mener jeg det må være mulig å «skille mellom snørr og bart». Hva Herland eller har «gått ut med» er etter min mening i denne sammenhengen irrelevant.

Og videre: Jeg er enig i at det som Global Reserach skriver må «tas med en klype salt» all den stund de fremstår som konspiratoriske. For min del mener jeg den faktiske pengebruken er irrelevant. Et "enormt pengeforbruk" i ett land hadde nok overfor meg gitt et annet bilde. Det som er relevant er det omfattende engasjementet fra Obama sin side der USA sin rolle som «verdenspoliti» overfor en rekke land kommer fram. Uttalelsene fra CNN, Berkley-universitetet, Noam Chomsky, Quinnipiac University. Bruce Ackerman og Henry Kissinger – som vel må kunne betegnes som seriøse - mener jeg gir en god nok støtte for det.

Og ellers: Jeg vokste opp på50-tallet med "Cowboy og Indianere", Walt Disney og "Det Beste"- Jeg er glad i landet og menneskene der. Men jeg gråter når jeg ser hvilken vei USA har gått politisk de siste 30-40 årene. Og det som da går igjen da er utnyttelse, verdenspoliti og elitetenkning. Her kunne kanskje Bernie Sanders ført USA sin utenrikspolitikk i en ny, og bedre, retning, med fokus på respekt for alle mennesker på jorden.

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete