9. jul, 2016

Sitater og egne utsagn

Den som ikke husker sine egne visdomsord...............................................................vet som regel ikke hva han snakker om. (Kjelltech Consulting Ltd fra tegneserien "Lunch")

Her har jeg samlet noen sitater som er hentet fra andre, og som betyr mye for meg. Jeg har også lagt til noen egne utsagn.

Temaene er: Det sosiale livet, dialog, galskap, humanistiske verdier, hverdagen, indre frihet, livssyn, læring, kjærlighet, livet, lykke, læring, mening, makt, ondskap, psykologi, verdier, ydmykhet, åndelighet og egen fremtid.

Du finner også sitater om mobbing og konformitet her:

DET SOSIALE LIVET

Folk snakker om å klare seg selv. Det er jo det store bedraget. Vi trenger andre. Største hindringen for å leve er å skulle klare seg selv. Det går galt om man bare tenker på hva man selv vil. (Bjørn Blumental)

För när mänskorna har varandra bor de alla i samma land, och allting vi vill ge till andra kan du få ur min öppna hand. (Olle Adolfsson)

Ikke gå foran meg, kanskje følger jeg deg ikke. Ikke gå bak meg, for kanskje jeg ikke viser vei. Gå ved siden av meg og bare vær min venn. (Albert Camus)

Det er bedre å vinne seg ved nærmere bekjentskap, enn omvendt. (Kjell Totland)

Elitetenkning skaper avstand mellom mennesker. (Kjell Totland)

Skal du utvikle deg som menneske må du omgås folk som er eldre og yngre enn deg, som mener noe annet enn deg og som tilhører en annen kultur enn deg (Ukjent)

Sometimes when I open my mouth my mother comes out. (Ukjent)


DIALOG

Folk blir som regel lettere overbevist av grunner de selv har funnet, enn av dem andre har funnet. (Blaise Pascal)

Og dette (som Pascal sier) er grunnen til at de fleste debatter er meningsløse for de som er en del av debatten. Man prøver å gi inntrykk av at de standpunkt man har inntatt er relativt ferske og en konsekvens av en lang rekke slutninger og at man er et rasjonelt individ som er åpen for, og villig til, å endre sine standpunkter. I virkeligheten søker man tryggheten ved å holde fast på det man allerede har bestemt seg for å mene. Og man er negativ til andres forsøk på å få oss til å forandre våre meninger. Er man i tillegg også usikker på sitt eget standpunkt blir man også fiendtlig innstilt til disse forsøkene fra andre. Så det vi ender opp med er at ingen lærer noe av hverandre og avstanden mellom dem blir bare større. Derimot kan man ved å følge med i en debatt finne støtte for det man allerede mener.(Kjell Totland)


GALSKAP

Det er galskap å gjøre det samme om og om igjen og forvente et helt annet resultat. (Albert Einstein)


HUMANISTISKE VERDIER

An individual has not started living until he can rise above the narrow confines of his individualistic concerns to the broader concerns of all humanity. (Martin Luther King Jr.)

Until we expand our circle of compassion to all mankind, humanity will not survive. (Albert Schweitzer)

Det viktigste er ikke å nå ut til mennesker men å nå inn til mennesker (Ukjent)

Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer - din egen kultur. (Kjell Totland - fritt etter Arnulf Øverland)

Det er mye man ikke må. (Thomas Sjødin)

Storhet ligger ikke i hva man er, men  i hvordan man forholder seg til andre. (Johan Galtung)

Noen mennesker snakker om å respektere andre, i betydningen å anerkjenne vedkommende som en person.
Andre mennesker snakker om å respektere andre, i betydningen å gi dem autoritet.
Og noen av de som forventer respekt fra andre, i betydningen å gi vedkommende autoritet, sier samtidig «hvis du ikke respekterer meg, vil jeg heller ikke respektere deg», i betydningen «hvis ikke du gir meg autoritet, så vil ikke jeg gi deg anerkjennelse som en person». Og de synes det er helt greit å mene det. Men det er det ikke.
(Ukjent)

 


HVERDAGEN

Ditt sinn monne flyve så vide omkring. Det er som du glemmer de nære ting. Det er som du aldri en time har fred. Du lengter bestandig ett annet sted. Du synes dine dager er usle og grå. Hva er det du søker hva venter du på? Når aldri du unner deg rast eller ro, kan ingenting vokse og intet gro. Gå inn i din stue hvor liten den er. Så rommer den noe ditt hjerte har kjær. På ropet i skogen skal ingen få svar. Finn veien tilbake til det du har. Den lykken du søker bak blånende fjell, kan hende du alltid har eiet den selv. Du skal ikke jage i hvileløs ring, men lær deg å elske de nære ting. (Arne Paasche Aasen)


INDRE FRIHET

Den beste måten å hevne seg på, er ikke å ligne dem som gjør oss vondt. (Marus Eurelius)

Husk at det er et tegn på indre frihet å kunne forandre mening, og kunne rette seg etter en annen når han viser at du har urett. (Marcus Eurelius)

I den store sammenhengen er dette et lite problem. (Kjell Totland)

Hvis noen skylder meg noe, så er det deres problem, og ikke mitt. (Kjell Totland)

Den som vil hevne seg på sin fortid er fortsatt bundet til den. (Kjell Totland)

Når vi hater noen gir vi dem makt over vår søvn, vår appetitt, vår lykke i livet. De vil danse av glede om de visste hvor mye vi ergret oss over dem. Vårt hat skader dem overhode ikke - men gjør våre dager og våre netter til litt av et helvete. (Dale Carnegie)


KJÆRLIGHET

Roses are red. You by them in shops. My love is like the rain. It never blody stops. (klippet fra en engelsk avis i 2014)


LIVSSYN

De høyeste sannheter er ikke tilgjengelig for fornuften. De gripes umiddelbart av hjertet. (Blaise Pascal)


LIVET

Livet er som en eneste stor sammenhengende fortelling med deg selv i hovedrollen. (Kjell Totland)

En gang som ung psykologistudent lærte jeg av andre - deres kunnskaper og erfaringer. Senere praktiserte jeg som psykolog, og på slutten av min karriere var det jeg som i økende grad fikk mulighet, og hadde kompetanse til, å gi videre til neste generasjon det jeg selv hadde tilegnet meg. En gang i fremtiden skal de igjen kanskje innta min rolle. Uansett: Livet går i syklus, vi kan aldri gi tilbake det vi har fått fra andre, men vi kan gi det videre igjen til andre igjen. "Pay It Forward"!
Uansett hvor vi befinner oss i denne syklusen har vi ingen grunn til å si at noen er bedre, mer vellykket eller klokere enn andre. Vi er alle underveis, og det må vi alle ydmykt akseptere. (Kjell Totland)

Å le er å risikere å bli tatt for å være dum.
Å gråte er å risikere å bli oppfattet som sentimental.
Å komme en annen i møte er å risikere å bli involvert.
Å vise følelser er å risikere å blottlegge sitt egentlige jeg.
Å gi uttrykk for sine ideer, sine drømmer, er å risikere å tape ansikt.
Å gi kjærlighet er å risikere å ikke få noe igjen.
Å leve er å risikere å dø.
Å håpe er å risikere fortvilelse.
Men du må risikere noe, for den største faren er å ikke risikere.
Den person som ikke risikerer, gjør ingenting, har ingenting, er ingenting.
Han kan kanskje unngå lidelse og sorg, men han kan slett ikke forandre seg, føle, vokse, elske - leve.
Lenket til sine holdninger er han en slave, han har forspilt friheten.
Bare en person som risikerer er fri.
(Hug Prater. Til norsk ved Eirik J. Irgens)

Sjelen visner når begeistringen tar slutt. (Cicero)


LYKKE

I always feel happy. You know why? Because I don't expect anything form anyone. Expectations always hurt.. Life is short, So love your live, Be happpy..& Keep smiling. Just live for yourself & Before you speak, listen. Before you write, Think. Before you spend, Earn. Before you pray, Forgive. Before you hurt, Feel. Before you hate, Love. Before you quit, Try. Before you die, Live. (William Shakespeare)

Vet du hva som gjør deg lykkelig? Hvis "ja" - gjør det. Hvis "nei" - finn det ut. (Ukjent)

LÆRING

Undervisning og læring er ikke det samme. (Ukjent)

Jeg vil ikke forstå, bare fortell meg hva jeg skal gjøre. (Ukjent)

Mor: Hvorfor følger du ikke med når jeg snakker til deg?
Sønn: Hvorfor snakker du ikke til meg når du ser at jeg følger med? (Zits)

Den som ikke har mer å lære er ikke utlært, men har sluttet å leve, (Ukjent)

Påtvungen kunnskap blir aldri sjelens evige eie. (Platon)


MAKT

De herskendes tanker er de herskende tanker. (Karl Marx)

Det er seierherrene som skriver historien (Ukjent)

The basic tool for the manipulation of reality is the manipulation of words. If you can control the meaning of words, you can control the people who must use the words. (Philip K. Dick)


MENING

Gjør ikke det som andre kan, eller vil, gjøre, men gjør det som andre ikke kan, eller ikke vil, gjøre. (Dawson Trotman)

Å bruke livet sitt til å lure folk til å kjøpe ting de egentlig ikke trenger, er for meg både umoralskt og meningsløst.(Kjell Totland)

Noen bruker hele livet til å oppdage at de satset på feil hest. Og noen oppdager det aldri. (Kjell Totland)

Opplevelse av mening er den sterkeste drivkraften et menneske kan ha. (Kjell Totland)

The meaning of life is to find your gift; the purpose of life is to give it away. (Joy J. Golliver)

Den som har som mål å ikke stå i gjeld til noen og å være skuls den dagen man dør, har levd et meningsløst liv. (Kjell Totland)

The purspose of life is to to serve, and to show compassion and the will to help other people. (Albert Schweitzer)


ONDSKAP

Den største ondskap er den som gjøres med en god hensikt, for den gjøres med vitende og vilje. (Ukjent)

Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner. (Bernhard av Clairvaux)

"Those who can make you believe absurdities can make you commit atrocities" ("Den som kan få deg til å tro på absurditeter kan få deg til å begå grusomheter") 
(Voltaire)

PSYKOLOGI

From our point of view, Freud’s greatest discovery, the one which lies at the root of psychodynamics, is that the great cause of much psychological illness is the fear of knowledge of oneself – of one’s emotions, impulses, memories, capasities, potentialities, of one’s destiny. (Abraham Maslow)


VERDIER

Det er to verdier vi bør gi våre barn. Det ene er røtter, det andre er vinger. (Indiansk visdomsord)

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket. (Konfusius)

Kjemp for alt hva du har kjært Christian Richardt)


YDMYKHET

Ydmyket er å erkjenne sine begrensninger. (Kjell Totland)

Det er bedre å være ydmyk enn å bli ydmyket. (Kjell Totland)

Ironisk boktittel: "Ydmykhet og hvordan jeg oppnådde det" (Ukjent)

Jeg hører hva du sier, Thoresen, men i min verden, i mitt hode og der jeg kommer fra, er ikke dette noe problem. (Bache - fra tegneserien "Lunch")

Den som er ferdig utlært er ikke utlært, men ferdig. (Ukjent)

Den som hevder at ett spesielt livssyn utelukkende er positivt og/eller er løsning på alle problemer er uvitende og naiv. Den som hevder at ett spesielt livssyn er negativt og/eller årsak til alle problemer er uvitende og respektløs. Slike holdninger kan gi grunnlag for fundamentalistiske holdninger. (Kjell Totland - etter inspirasjon fra et sitat fra Lars Gule: "Å tro at noen livssyn utelukkende er gode eller onde, eller årsaken til "alle" problemer er uvitende og ondskapsfullt" - "Godt nytt år?" - "Klassekampen 31.12.15, s. 3)

Jeg har i hvert fall skjønt såpass at det er mye jeg ikke skjønner. (Ukjent)

Hvis du bare har en hammer i din verktøykasse, vil du kun se etter spiker (Steinbeck)

Den som snakker mye har mye å svare for. (Ukjent)

We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. (Oscar Wilde)

Når alt kommer til alt, så er vi alle i samme båt. (Kjell Totland)

En klok mann lærer av andres feil, bare en tosk av sine egne. (Russisk ordtak)

En god leder sørger for hele tiden å ha mennesker rundt seg som utfordrer ens lederskap. En dårlig leder kvitter seg med dem. (Kjell Totland)

Jeg er egentlig skremmende intelligent. Et vidunderbarn. (Tommy og Tigeren)

Jeg er en Guds gave til verden, men verden har ikke oppdaget det enda. (Tommy og Tigeren)

Det er vanskelig å være beskjeden når man er uten feil. Men jeg prøver det beste jeg kan (Hennig Fries)

Jeg har et åpent sinn. Jeg er bare litt selektiv med hva jeg slipper inn. (Figuren "Kjell" fra tegneserien "Lunch")

En gang som ung psykologistudent lærte jeg av andre - deres kunnskaper og erfaringer. Senere praktiserte jeg som psykolog, og på slutten av min karriere var det jeg som i økende grad fikk mulighet, og hadde kompetanse til, å gi videre til neste generasjon det jeg selv hadde tilegnet meg. En gang i fremtiden skal de igjen kanskje innta min rolle. Uansett: Livet går i syklus, vi kan aldri gi tilbake det vi har fått fra andre, men vi kan gi det videre igjen til andre igjen. "Pay It Forward"! Uansett hvor vi befinner oss i denne syklusen har vi ingen grunn til å si at noen er bedre, mer vellykket eller klokere enn andre. Vi er alle underveis, og det må vi alle ydmykt akseptere. (Kjell Totland)


ÅNDELIGHET OG EGEN FREMTID

Your visions will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside, dreams; who looks inside, awakes.
(Carl Gustav Jung)

Det er ikke lett å spå. Særlig ikke om fremtiden.

Jeg er kommet for at dere skal ha liv. (Jesus)

BE THE CHURCH. Protect the environment. Care for the poor. Forgive often. Reject racism. Fight for the powerless. Share earthly and spiritual resources. Embrace diversity. Love God. Enjoy this life. (Ukjent)

Når Gud lukker en dør, åpner han samtidig en annen. (Ukjent)

Tre ting har Gud lært meg: Ikke å komme med løfter når jeg er lykkelig, ikke å svare når jeg er sint, og ikke å ta avgjørelser når jeg er lei meg. (Ukjent)

“Life should not be a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside in a cloud of smoke, thoroughly used up, totally worn out, and loudly proclaiming "Wow! What a Ride!”
(Hunter S. Thomson)

Når jeg skal dø vil jeg ha med meg en liten gaffel. En liten gaffel som ligger foran meg under et måltid forteller meg at jeg ennå har det beste i vente, desserten! (Ukjent)

Døden er ikke en avslutning, det er bare en forflytning. (Joralf Gjerstad)

Jeg regner med å bli overrasket når jeg dør. (Kjell Totland)

We'll meet again, don't know where, don't know when. But I know we'll meet again some sunny day. (Vera Lynn)

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete