7. jul, 2016

Respekt for lærer

I "gamle dager" ble lærere møtt med respekt og anerkjennelse i kraft av sin utdannelse. I dag må de i tillegg til sin utdannelse "gjøre noe" og "vise seg fram" for å bli møtt med den samme respekt og anerkjennelse.
Dette er selvsagt en grov forenkling. Men etter å ha jobbet i skoleverket i nesten 40 år, mener jeg at dette uansett er en "tendens" i vår kultur. 

Slik jeg ser det har denne "tendensen" flere sider, en positiv og to negative. 
Den positive siden er at det ligger en kvalitetssikring ved at den utdannede læreren i større grad enn før må demonstrere sin realkompetanse for å bli møtt med den samme respekt og anerkjennelse som før. 
Den ene negative siden er at lærere som i utgangspunktet faktisk HAR realkompetanse i mindre grad blir "sett" nå.
Dessuten har man også det problemet at enkelte lærere kanskje blir vel så mye opptatt av sitt "image" og det å imponere andre, som det å faktisk utføre en kvalitetsjobb. Og i vår skolekultur med fokus på flinkhet, vellykkethet, resultatmål, karakterer og elevmåling, er det da også en fare for at enkelte lærere kan komme bort fra det som er det viktigste fokuset: At elever faktisk lærer noe og utvikler seg i en ramme av mening, trygghet og gode relasjoner.

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete