22. mai, 2016

Matematikk? Ikke mitt bord!

Nå er det slik at matematikk i vårt samfunn er blitt begrenset til å være et "fag som man skal mestre". Derfor er det Kunnskapsdepartementet som her har fått det fulle og hele ansvaret for kvalitetssikringen. Men i det øyeblikket vi får øyene opp for at matematikk er så mye mer enn et skolefag, vil vi også fort kunne se at også andre departementer har ansvar i denne saken.

Kulturdepartementet har f.eks. - etter min mening - et ansvar for å gi støtte til grupper og enkeltpersoner som vil fremme matematikkinteresse i kulturen vår. Og de har et ansvar for å se på mulighetene til å se på hvordan filmer og medier kan brukes til å øke kompetanse og interesse for matematikk, både i skolesammenheng og i folks hverdag.

Helse- og omsorgsdepartementet har også - etter min mening - et anvsar for å se på hva de kan gjøre for å forhindre at barn og ungdom utvikler psykiske problemer pga matematikkvansker.

Barne- og likestillingsdepartementet har også - etter min mening - et ansvar for å kunne legge til rette for at barn kan vokse opp i et miljø der matematikk oppleves som postivt hos de voksne, et ansvar som kanskje er enda større enn det som er blitt tillagt Kunnskapsdepartementet.

Disse tre departementene burde, sammen med Kunnskapsdepartementet, her bli enige om et bredspektret perspektiv på matematikk og blir enig om at de alle har et felles ansvar. 

Fordi ingen av disse departementene problematiser dette og selv tar initiativ til en slik samordning, og heller ingen andre politikere gjør dette, er det min dystre spådom at ingen av de tiltakene som nå iverksettes i regi av Kunnskapsdepartementet vil ha noen vesentlig positiv effekt på den generelle matematikkompetansen i Norge.

Inntil videre er det Kunnskapsdepartementet som sitter med Svarte Per, mens de andre rolig kan si: "Ikke mitt bord - det der er det andre som tar seg av".

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete