5. feb, 2016

Om migrasjon og selvbilde

I forbindelse med diskusjonen i Brussell om innføring av permanente grensekontroller i Europa, forteller "Klassekampen" 04.02.2016 , side 18-19 under tittelen "Trosser sprengte grenser", at den verdensledende migrasjonsforskeren Douglas Massey nå advarer Europa mot å forsøke å stenge grensene helt, med henvisning til USA sin feilslåtte militarisering av grensa mot Mexico. "I USA slo dette tilbake på oss selv", sier han. For tiltaket førte ikke til mindre mindre migrering, bare til økt kriminalitet og illegal migrering, og mere kostbare og farefulle reiser for de som migrerte.

Hva kan man lære av dette? At hvis en uønsket aktivitet hos mennesker bunner i et reelt behov som hele tiden er til stede, og det er mulig for disse menneskene å finne andre utløp for å få dekket dette behovet hvis den blir prøvd stoppet heller forhindret, så er det ikke mulig å stoppe aktiviteten.

Dette perspektivet mener jeg er relevant når man diskuterer mobbeproblemet hos norske barn, og spesielt hvis man tror at man får slutt på mobbing bare ved å stoppe mobbing hver gang det registreres eller på andre måter forhindre det, uten samtidig å se nærmere på barns behov for nettopp det å mobbe, og hva man kan gjøre med DET (Se artikkel her)

Og på samme måte som prosjektet med å stoppe mobbing ikke vil lykkes så lenge mennesker har behov for å mobbe, og mulighet til å gjøre dette, vil prosjektet med å forhindre at mennesker blir med i fundamentalistiske bevegelser ikke lykkes, og da av samme grunn (Se artikkel her).

Kanskje tiden nå er inne for at vi i vårt samfunn og vår kulturdebatt snakker mindre om å "stoppe" og "forhindre" uønsket atferd og mer om betydningen av at vi mennesker får utviklet et godt selvbilde i barndommen! (Se artikkel her)

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete