31. des, 2015

Vi som jobber i psykologien

En av de tingene jeg synes er tragisk for oss som jobber i psykologien er at vårt samfunn prioriterer å finansiere tiltak som lar seg måle - antall satte diagnoser, antall ferdig behandlet, antall klienter, osv. - og da ting som man kan måle effekten av innen relativt kort tid. Men mye innen lavterskeltilbud og alt innenfor opplysningsarbeid er ikke målbart, eller lar seg ikke måle/registre før om mange år, eller lar seg ikke måle effekten av fordi man ikke kan "isolere tiltaket". Dette syntes jeg Arne Holte forklarte på en klar og tydelig måte for et kurs han hadde for oss i 2012, der et av hans mange poenger er at myndighetenes tiltak for å bedre den psykiske helse de siste 15 årene har vært "brannslukking" ved å opprette mange nye stillinger i 2. linjetjenesten. Ola Nordmann har like mye psykiske problemer nå som for 15 år siden.

Men det er noe som bekymrer meg ennå mer: "Alle" vil vise seg fram og dokumentere at deres "metode" gir resultater. Og man tillater ikke at andre skal "høste det man selv har sådd". Som det heter: Enhver statsråd med respekt for seg selv må kunne vise til at man har gjennomført et vellykket statlig program i Den Norske Skolen. Resultatet av dette ser vi i dag. I tillegg til dette så har vi også alle de som lar seg styre av instrukser og skriftlig dokumentasjon, der det ser ut til at drivkraften er "ingen skal ta meg på at jeg ikke har fulgt instruksen og bestemmelsene". Vi lar oss styre av instrukser, det formelt sett korrekte, dokumentering av effekten av egen praksis, kanskje også dypest sett av narsissistiske behov. " Så så lenge vi mennesker i det store hjelpeapparat har et slikt fokus har jeg liten tro på at Ola Nordmann sin mentale helse vil utvikle seg i noen annen retning enn den negative. Ja, dypest sett er jeg her egentlig pessimist. Det vi har for lite av i Helsenorge er hjelpere som ikke bare har formalkompetanse, men som også har en indre drivkraft preget av ekte omsorg, grunnleggende respekt, altruisme, filantropi, mening, uegennyttighet, entusiasme, visdom og kjærlighet. Jeg har liten tro på endringer på dette. Den narsissistiske kultur har kommet for å bli.

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete