31. des, 2015

Ville du støttet en skolepolitiker som hevdet dette?

Ja, som politikere vet vi at det er mange årsaker til at det er så mye mobbing av barn og ungdom i skolen. Vi vet det henger mye sammen med hvordan barna vokser opp, hvordan de har det, og har hatt det, i heimen, og hva de driver med på fritiden. Vi vet at ikke alt det som serveres på nettet, på TV og ellers er bra for barn og ungdommer. Vi vet også at vi som voksne heller ikke alltid er gode for...bilder. MEN det er på SKOLEN mobbeproblemene først og fremst viser seg. Derfor er det først og fremst de som må løse dette problemet og ta dette på alvor. Dessuten er skolen et offentlig organ som må forholde seg til pålegg fra kommune, fylke og stat. Dessuten er skolen er grei arena for å kunne måle effekten av tiltak. For uten slik måling er tiltak mot mobbing bortkastet. Vi må dessuten stole på de voksne, og at de vil det beste for sine barn, og kan derfor ikke overkjøre dem med all slags pålegg og kontrollsystemer. Dessuten får vi ikke gjort noe med den oppveksten barna allerede har hatt. Og når det gjelder f.eks. TV ville det være helt urimelig å drive med pålegg om hva slag programmer de skal sende. Hvis folk ikke vil se på noe, så er det jo bare å svitsje over til en annen kanal, og her må vi også kunne stole på at foreldre tar ansvar. Og når det gjelder oss voksne som forbilder, så må vi ikke være så naive å tro at barn ikke forstår forskjell på hvordan barn er og hvordan voksne er. Barn kan ikke bruke det som en unnskylding.

Så min konklusjon er: SKOLEN må se sitt ansvar. De må få elevene til å forstå alvoret ved mobbing. For her ligger løsningen: Mangel på forståelse hos elevene. Når de forstår hva de driver med vil de også slutte å mobbe. Skolen har de elevene de har, og må ta ansvar for dem. Lærere som ikke vil tenke slik får heller finne seg en annen jobb. Dessuten har skolen de ressursene den trenger. Her dreier det som om at skolen blir seg bevisst sitt ansvar. Vi altså må gripe fatt i mobbeproblemene der de viser seg - PÅ SKOLEN.

Hvis en politiker hadde ment dette, tror jeg at jeg ville stemt på et annet parti!

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete