31. des, 2015

Wannabe

I min prosess med forstå hvilke mekanismer som ligger til grunn for mobbing relatert til konformitetspress, dukket det opp et begrep som var helt ukjent og nytt for meg - nemlig "Wannabe". Wikipedia sier følgende om dette begrepet: "Uttrykket wannabe ([ˈwʌ.nə.biˑ]) brukes gjerne om personer som i stor grad ønsker å oppnå berømmelse i en eller annen form, men som mangler det talent, de ferdigheter eller de kunnskaper som kreves. Uttrykket kommer av de engelske ordene "Want to be"."

Det jeg registrerte var at når ungdom brukte dette begrepet la de omtrent følgende i det: "Personer som ønsker å være en del av en gruppe utelukkende i den hensikt å få del i den oppmerksomheten, statusen og identiteten som er i gruppa, men uten å ha de ferdighetene eller den sosiale kapitalen som binder disse personene sammen". Det var også helt åpenbart at det å selv bli identifisert som en "

wannabe" var noe ungdommer prøvde å unngå for enhver pris. Og det var åpenbart mye skam knyttet til det å bli identifisert som en "Wannabe", fordi man gjennom det tilkjennegav sin egen usikkerhet og eget behov for å bli bekreftet gjennom en gruppetilhørighet. For enkelte gikk det også sport i det å kunne avsløre andre som "Wannabe".

Her er to eksempler på dette med "Wannabe" hentet fra virkeligheten, men med en noe forenklet fremstilling, og basert på 2. hånds informasjon, og derfor kanskje ikke helt riktig fremstilt. Men jeg tror poenget mitt kommer fram uansett.

På en brun pub på Oslo østkant serveres det øl. Stedet har kanskje ikke samme stilen som "finere steder på Oslo vestkant", og de som besøker stedet beskrives av enkelte som et "slitent klientell". Men pub'en fungerer greit, fordi de serverer billige halvlitere, og de som samles der trives, identifiserer seg med hverandre og har således et greit miljø. Etter en reportasje i en av byens aviser oppstår det rykter blant ungdom på Oslo vestkant, om at dette er et "kult" miljø. Dette fører til at en rekke yngre mennesker fra Oslo vestkant oppsøker stedet, ikke fordi ølet er så billig, men for å kunne bli en del av pubens kultur, selv de egentlig ikke er det. Hva fører det til? Det fører til at prisen på øl går opp, fordi puben oppdager at det er kommet nye besøkende som har råd til å kjøpe dyrere øl. Og hva fører det til? Det fører til at det "slitne klientellet" da må finne seg et annet sted for å kjøpe billig øl. Og når det da bare er godt bemidlete mennesker fra Oslo vestkant igjen, som har mistet et miljø de egentlig ikke var en del av, så har de ikke lengre noen grunn til å være der, så de forlater stedet igjen. Dermed sitter pub'en plutselig igjen med betydelig færre besøkende enn det de hadde opprinnelig.

På et skisenter i Buskerud samles eliten av norske Snowboard-kjørere regelmessig, først og fremst for å ha det moro sammen ved å stå på Snowboard, og med etterfølgende "Afterski". Og som i det forrige eksemplet: De som samles der trives, identifiserer seg med hverandre og har således et greit miljø. Ungdom fra Asker og Bærum får høre om dette kule snowboardmiljøet. Dette vil de ha del i, selv om de ikke tilhører eliten av norske Snowboardkjørere. Så de oppsøker miljøet, ikke først og fremst for å stå på Snowboard, men for å kunne bli en del av Snowboardmiljøet, men med den offisielle begrunnelsen at stedet er populært og at "alle" drar dit for å stå på Snowboard. Den opprinnelige gruppen finner imidlertid disse ungdommene etter hvert såpass "påtrengende" og ødeleggende for miljøet deres, at de til slutt velger å dra et annet sted lenger sør i Europa, for å kunne opprettholde sin opprinnelige kultur. Dette fører til at interessen for å dra til skisenteret for de aktuelle ungdommene blir mindre, og en god del slutter å dra dit, fordi det opprinnelige miljøet er borte, men med den offisielle begrunnelsen at "ingen" lenger drar dit.  

Er du en "Wannabe"?  

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete