11. des, 2015

Utvidet perspektiv på mobbing

Mobbing kan forstås på mange måter. Da jeg gikk på skolen snakket vi om erting, plaging og slossing. Noe av dette var nok mobbing slik dette defineres i dag.

På 80-tallet skrevet Anatol Pikas en bok som het "Slik stopper vi mobbing". Da var ansvarspulverisering et nødvendig kjennetegn. Det er det ikke lengre nå.

I dag har vi laget en definesjon på mobbing som medfører at krenkende atferd i sin alminnelighet ikke nødvendigvis blir betegnet som mobbing. Krenkende atferd i sin alminnelighet er heller ikke noe aktuelle mobbeprogrammer forholder seg til. Kanskje det burde det. For krenking er krenking uansett om det kan kalles mobbing eller ikke.

I opplæringslovens § 9a er skoler pålangt ikke bare å jobbe med mobbing, men med krenkende atferd i sin alminnelighet, og der mobbing bare er en av flere måter å å krenke på.

Dette betyr at det i arbeidet mot mobbing også må arbeides for å stoppe og forhindre krenkende atferd i sin alminnelighet. Et alternativ er selvsagt også å utvide og redefinere mobbebegrepet. Jeg stemmer for det siste, fordi det motsatte lett kan bli brukt til å hevde at det ikke er så farlig med krenkende atferd som ikke er mobbing, selv om vi alle jobbet hardt for å få folk til å innse at alle former for krenkende atferd i utgangspunktet er like alvorlige.

Ellers er jeg glad for slik opplæringslovens § 9a er formulert. På en måte er den nesten forut for sin tid. Og alle som snakker om mobbing burde ha denne paragrafen som en referanse.

Dette kan du lese mer om her

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete