26. aug, 2015

Frafallet i den videregående skolen

Dette er kunnskapsministerens ærlige erkjennelse:

En av flere mulige forklaring på hvorfor "mange av tiltakene ikke har fungert" kan være at det er en sammenheng mellom foreldres utdannelsesnivå og sannsynligheten for drop-out i VGS. 36 % av elever til foreldre med lavt utdannelsesnivå faller ut, mens tilsvarende prosent for elever der foreldre har høyt utdannelsesnivå er 5. Kanskje "frafallet" kort og godt er uttrykk for et "metningspunkt" - dvs: Mer kan vi ikke f...orvente ut fra foreldrenes utdannelsesnivå. I så fall er det to veier å gå: Enten å "presse fram" at enda flere ungdommer får en høyere utdannelse, ELLER erkjenne at det ikke er realistisk å "presse fram" at flere ungdommer skal få en høyere utdannelse og legge enda mer til rette for at ungdommer med en "lavere" utdannelse får en meningsfull framtid.

En av skolehistorens største sosiale eksperimenter - innføringen av ungdomsskole - knaker i forføyningene.

Bør dette eksperimentet revurderes? Har Edvin Eriksen rett? Er ikke 7 år med barneskole og deretter skille med teoretisk og praktisk videreutdannelse mer i takt med de behovene dagens elever faktisk har? Ikke bare vil dette kunne gi tidligere økt mestring, men også kunne gjøre at barn/ungdom lettere kan gjøre sine hensiktsmessige valg før det kommer i puberteten der de pga usikkerhet og konformitetspress kanskje i stedet velger et teoretisk løp som de ikke har forutsetninger til å kunne gjennomføre.

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete