Lærevansker

I perioden 1993-1995 jobbet jeg i prosjektet "Barn og unge med oppmerksomhetsvansker". Prosjektet var et samarbeid mellom Asker kommune (PPT) og Statens utdanningskontor for Oslo og Akershus (i dag Fylkesmannens kontor). I 1997 fikk jeg rettighetene til materialet som utviklet og jeg har siden den gang brukt mye tid på å formidle dette til PP-kontorer.

I ettertid har jeg fortsatt å engasjere meg også i forhold til andre lærevansker enn ADHD. Nedeunder finner du artikler om dette, artikler som rettet til foreldre, skole/barnehage og PPT

Mer informasjon om ADHD kan du finne på hjemmesidene til ADHD Norge.

 

 

Hjemmetiltak for barn med ADHD-vansker

Råd til foreldre - situasjoner og funksjonsområder

Stil fra gutt med ADHD, 11 år

Emosjonelle vansker ved å ha et barn med ADHD

ADHD og skilsmisseproblemer

Refleksjonsoppgaver for foreldre og andre oppdragere

ADHD og metaforer

Håndtering av barn med ADHD-vansker i skolen - Treatment of children with ADHD in school (English version)

Tiltak for barn med ADHD-vansker i skolen

Individuelle tiltak for skole og førskole

Kollektive tiltak for atferdsregulering i klasse

"Firkanten" - en illustrasjon av ADHD

Skoletiltak for barn med ADD - ADHD uten hyperaktivitet og impulsivitet

Prosesseringsvansker - hva er det?

Rare og morsomme matteoppgaver

Spill og leker

Prosjekt "Barn og unge med oppmerksomhetsvansker" i Asker PPT

Systematisk observasjonmetodikk

Nonverbale lærevansker

Matematikkvansker

Matematikkintervju

Matematikk og pedagogikk

Nevrobiologisk relaterte lærevansker

ADHD og stress

Artikkelsamling PPT

Mattetiltak

Mattekriseårsaker

Pluss og ganger 

Måleenheter

Matteoppgaver

Matterapport

Stresskartlegging

Sluggish Cognitive Tempo

Mer om prosessering

Mattevitser 

Høy prosessering

 Førskolematte

Algebra

Dyskalkuli

APD

Klassemiljøarbeid

Desimaltall

De umotiverte

Flyplassen

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Kjell Totland Psykologtjenester

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.