Barns oppvekst og tiltak for hjem og skole

Gjennom mitt arbeid som psykolog og PP-rådgiver har jeg gjort en rekke erfaringer og skrevet flere artikler og tekster som tar for seg ulike temaer knyttet til barneoppdragelse, oppvekst og tiltak både i skole og hjem. Dette materialet er beregnet både på foreldre, lærere og ansatte i PPT.

 

For foreldre og oppdragere:

Barneoppdragelse

Ungdom og rus

Eventyrlesing for barn

Eventyrpsykologi DPS

Eventyrforedrag 2022

Eventyret om Hompetitten, Fjompnissen og Sassabåne

Barn som spør

Spill

  

For lærere og pedagoger:

Klassemiljøarbeid

Bruk av konsekvenser i skole og hjem

Drama og oppmerksomhet

Tilsnakk som metode for adferdsregulering av enkeltelever

Sladring- eksempler til drøfting i klassen

Urettferdighet - eksempler til drøfting i klassen

Tegnøkonomi

Holdninger hos pedagogisk personale

Kvalitetssikring av skoleprogrammer

Positiv psykologi

Skolepolitikk

Spørreskjema om identitet

 

 

For PPT:

Praktiske erfaringer fra PPT

Samarbeid mellom skole og hjem

Delaktighet i egen utredning

Barn som "fighter"

Helseforsikring og PPT

 

 

Copyright © 2015 Kjell Totland Psykologtjenester