Konformitet

I de årene jeg har jobbet i PP-tjenesten har mobbing i skolen vært et tema som har engasjert meg mye. I den senere tiden har jeg også prøvd å se nærmere på dette i en større kulturell sammenheng. Her mener jeg at mobbing er en viktig side ved vår kultur, og at destruktivt konformitetspress kan være en viktig grunn til at mobbing finner sted. "Motoren" til det destruktive konformitetspresset mener jeg er menneskers lave selvbilde, og da ikke bare hos mobbeofferet, men også hos den som mobber.  Her er for øvrig en artikkel om noe av det som mobbere selv kan streve med.

 

Artikler om konformitet og mobbing:

Konformitet og sosiale konvensjoner

Lar mobbeproblemet seg løse?

In the hot seat (når alle retter oppmerksomheten mot meg)

Konformitet i skolen

Ungdom og konformitet

Kartlegging av konformitet i klassen

Eksempler på mobbing til drøfting i klassen

Eksempler på kulturelt betingede og forbigående trender

Legitimering av og forsvar for mobbing

Tiltak mot mobbing

Rollespill

Religiøs konformitet

Sitater om konformitet og mobbing

Videre lesning - anbefalt litteratur og internettsider om mobbing og konformitet

 

 

Copyright © 2020 Kjell Totland Psykologtjenester