18. okt, 2019

Triangulering

Etter å ha lest denne artikkelen i Utdanningsforksning, fikk jeg lyst til å skrive følgende:

Viktig at tiltak rettet mot skolen er kunnskapsbasert. Spørsmålet er imidlertid hva relevant kunnskap er. Da tenker jeg at man får den beste kunnskapen ved triangulering, der kunnskapen blir best mulig når den basererer seg på både forskning, hva pedagoger og lærere mener, og hva tidligere elever kan fortelle. Hver for seg har disse tre kunnskapselementene til dels betydelige begrensninger. Er de motstridende, må de som bare har ett fokus "gå stille i dørene" og være forsiktige med forenklinger og generaliseringer. Peker de derimot i samme retning, blir det den beste kunnskapen man kan få.

Tilsvarende gjelder for diskusjonen om "gode og dårlige terapier", der både forskning, uttalelser fra terapeuter og uttalelse fra klienter er viktig informasjon.

Veien til meninger er kort. Veien til forståelse er betydelig lengre. Innen enkelte områder trengs det kanskje mer enn tre perspektiver. Ett eksempel er hvorvidt det er bra, eller ikke, at mennesker er med i nyreligiøse bevegelser. De fleste mennesker ser ut til å ha en generell oppfatning om dette. Dette er i hvertfall et område der samarbeid og gjensidig respekt mellom alle som sier/mener noe om dette et høyst påkrevet. Se mer om dette her.

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete